Peter Shilton pays tribute to Diego Maradona

Former England goalkeeper Peter Shilton pays tribute to Diego Maradona, who died on Wednesday at the age of 60.