Long term report: Kia Carens

Jon Reay
Kia Carens long term test
Kia Carens long term test

I can't help but feel a bit sorry for our (previously) sparkling white Kia.